Kalendár 2021
Kalendár s biblickými citátmi, dostupný v SK a CZ verzii.
Formát A4, digitálna obojstranná tlač na recyklovaný papier (250g), 
kovový klip na zavesenie.
Cena: 299Kč / 12eur